Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad bio je organizator trećeg naučnog Foruma o saradnji na „Putu svile“ koji je uspešno održan u rektoratu novosadskog Univerziteta u periodu 2-4. jula 2018. godine.

Na trećem naučnom Forumu je prisustvovalo oko 120 učesnika iz preko 35 institucija, uglavnom univerziteta i instituta iz Kine, Rusije, Kazahstana, Jordana, Poljske, Holandije, Irana, Mađarske i naravno Srbije. Učešće su uzeli i Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Poljoprivredni fakultet Beograd, Agronomski fakultet Čačak, Šumarski fakultet Beograd i dr.

Forum je svečano otvoren 3. jula 2018. godine, a skupu su se obratili rektor novosadskog Univerziteta, prof. dr Dušan Nikolić, zatim pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, dr Sanja Vasiljević, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, prof. dr Jan Turan, kao i predsednik Northwest A&F Univerziteta, prof. dr WU Put.

Cilj Foruma bio je dalje jačanje saradnje u oblasti obrazovanja, istraživanja i kulturne razmene među univerzitetima, istraživačkim institucijama i preduzećima u zemljama duž „Puta svile“.

Tokom Foruma učesnici su držali predavanja po pozivu, kao i prezentacije na temu poljoprivrednog obrazovanja, nauke i tehnologije na „Putu svile“, ekonomskog razvoja, tehnološke saradnje, inovacionih platformi istraživanja, poljoprivrednog i ruralnog ekonomskog razvoja, kao i poboljšanja saradnje među institucijama

Forum je prvi put organizovan 2016. godine kada je osnovana Alijansa „Put svile“ u oblasti poljoprivrednog obrazovanja i istraživanja“ u Janglingu, NR Kina, na predlog Northwest A&F Univerziteta. Cilj osnivanja je unapređenje međunarodne saradnje između zemalja koje se nalaze na „Novom putu svile“ u domenu naučnoistraživačkog rada i visokog obrazovanja u oblasti poljoprivrede. Tada je na inicijativu Alijanse održan prvi naučni Forum, a u julu 2017. godine, drugi po redu Forum održan je u Astani, Republika Kazahstan.

Tokom održavanja trećeg naučnog Foruma Alijansi su priključeni novi članovi među kojima se nalazi i Agronomski fakultet iz Čačka. Takođe, održan je sastanak članova Saveta kako bi se napravio godišnji plan Alijanse za 2019. godinu. S obzirom da se broj  članova Alijanse stalno povećava, uključujući i zemlje Afričkog kontinenta u narednom periodu trebalo bi više insistirati na tematskim forumima na kojima bi se objavljivali apstrakti ili celi radovi iz usko-specijalizovanih oblasti.

Forum je svečano zatvoren 4. jula, a učesnicima su nakon toga u naredna dva dana organizovane razne dodatne aktivnosti, kao i obilasci znamenitosti u Novom Sadu i Beogradu.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, kao institucija od nacionalnog značaja, ima veliku odgovornost da se suoči sa brojnim izazovima današnjice pre svega u cilju unapređenja oplemenjivačkog rada i semenske proizvodnje mnogobrojnih biljnih vrsta za kojima postoji velika potražnja u zemljama duž „Puta svile“ uključujući i sve glasnije zahteve za edukacijom doktoranata  iz ovih zemalja. Velika je privilegija i čast što je Institut bio u mogućnosti da kroz organizaciju ovakvog Foruma kao i potpisivanjem dva sporazuma (1. Memoranduma o razumevanju sa China Agriculture University i 2. Sporazum o saradnji sa Shanghai Normal University) još jednom potvrdi dugogodišnju uspešnu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, a svi neposredni učesnici u organizaciji ovog Foruma, uključujući i podmladak Instituta i Poljoprivrednog fakulteta su se maksimalno potrudili da gosti sa sobom ponesu ono „Najbolje iz Srbije“.