Video prezentacija Instituta za ratarstvo i povrtarstvo

Institut za ratarstvo i povrtarstvo u medijima

Master Jovana Krstić,  Dr Željko Milovac, master Marjana Vasiljević predstavljanje aktivnosti u okviru međunarodnih projekata ECOBREED i Legumes Translated u emisiji „Nauka privredi“

Dr Vuk Đorđević i master Marjana Vasiljević – predstavljanje aktivnosti u okviru ECOBREED projekta u emisiji „Nauka privredi“

Master Predrag Ranđelović o uticaju novih tehnologija na povećanje efikasnosti i preciznosti oplemenjivačkih programa u emisiji „Nauka privredi“

O projektu Phy2Climate u emisiji „Nauka privredi“

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad – Donau Soja Ogledna polja 2021

Dr Sanja Mikić o međunarodnom projektu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji „Nauka privredi“

Dr Sanja Mikić o bogatoj kolekciji strnih žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji „Nauka privredi“

Master Dragana Rajković o uticaju genotipa na prinos i parametre kvaliteta uljane repice u emisiji „Nauka privredi“

Dr Milan Mirosavljević o oplemenjivanju pšenice na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji „Nauka privredi“

Oplemenjivanje lanika i šafranike i upoznavanje sa projektom Ecobreed Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji „Nauka privredi“

Dr Dragan Živančev o Farinološkoj laboratoriji Odeljenja za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji „Nauka privredi“

Dr Željko Milovac o suzbijanju štetnih insekata koji napadaju uljanu repicu u emisiji „Nauka privredi“

Prof. dr Radivoje Jevtić o značaju fitopatoloških istraživanja na Odeljenju za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji „Nauka privredi“

Master Verica Takač o istraživanjima Odeljenja za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji „Nauka privredi“

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO – Donau Soja Ogledna polja 2020.

Dr Nevena Nagl o značaju tehnologije molekularnih markera za efikasnije oplemenjivanje uljane repice i ostalih uljanih kultura u emisiji „Nauka privredi“

Dr Ankica Kondić Špika o Laboratoriji za biotehnologiju Odeljenja za strna žita u emisiji „Nauka privredi“

Prof. dr Ana Marjanović Jeromela o oplemenjivanju uljane repice u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji „Nauka privredi“

Prof. dr Radivoje Jevtić o Odeljenju za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u emisiji „Nauka privredi“

Dr Sanja Vasiljević o oplemenjivanju crvene deteline i razvojem potencijala ove krmne biljke u farmaceutskoj industriji u emisiji „Nauka privredi“

Dr Dušan Stanisavljević o oplemenjivanju kukuruza i iskustvima koja su mladi istraživači Instituta za ratarstvo i povrtarstvo imali tokom postdoktorskih usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama u emisiji „Nauka privredi“

Dr Dalibor Živanov i dr Sanja Vasiljević o prekograničnom IPA projektu Srbija – Mađarska, kao i o značaju usavršavanja mladih istraživača Instituta

Istraživački projekti Odeljenja za krmno bilje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo

Dr Dalibor Živanov o projektu LEGATO

Dr Sandra Cvejić o procesu oplemenjivanja suncokreta

Dr Jelena Ovuka o istraživanjima u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo