Odeljenje za kukuruz

O odeljenju

Osnovna delatnost Odeljenja za kukuruz obuhvata stvaranje superiornih hibrida kukuruza standardnog kvaliteta zrna različite dužine vegetacije i namene proizvodnje, kao i i hibrida specifičnih svojstava. Oplemenjivanje kukuruza bazira se na kombinovanoj primeni konvencionalnih metoda oplemenjivanja sa primenom savremenih tehnologija koje ubrzavaju proces oplemenjivanja (dihaploidi, MAS–marker asistirana selekcija, genomska selekcija). Naučnoistraživački rad iz oblasti oplemenjivanja kukuruza usmeren je na: fenotipizaciju i genotipizaciju novostvorenih linija i hibrida kukuruza; unapređenje sistema testiranja eksperimentalnih i registrovanih hibrida primenom savremenih eksperimentalnih dizajna i biometričkih alata; razvoj i primenu predikcionih modela, primenu Remote sensing tehnologije u masovnoj fenotipizaciji u cilju prikupljanja velikog boja podataka o morfološkim, fiziološkim i agronomskim osobinama novostvorenih hibrida kukuruza, potencijalnu primenu genomske selekcije i dr. Tehnologija gajenja kukuruza – obuhvata razvoj tehnologije gajenja u različitim sistemima proizvodnje u cilju pune realizacije genetičkog potencijala rodnosti novostvorenih NS hibrida kukuruza. Semenarstvo kukuruza obuhvata održavanje i umnožavanje osnovnih kategorija semena (bazno semenarstvo), kontrolu semenskih useva, kao i proizvodnju i doradu dovoljnih količina visokokvalitetnog genetski čistog semena visoke hibridne snage za sve rejone gajenja. Naučnoistraživački rad iz oblasti proizvodnje semena fokusiran je na proučavanje fizioloških i biohemijskih osobina semena i razvoj novih tehnologija u cilju vrhunske dorade i tretmana semena.

Istraživači

bozana-purar

dr Božana Purar

Rukovodilac Odeljenja

Milosav_Babic

dr Milosav Babić

Naučni savetnik u Institutu od nacionalnog značaja

goran-bekavac

dr Goran Bekavac

Savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka

mihajlo-ciric

dr Mihajlo Ćirić

Naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

master inž. Dušan Dunđerski

Istraživač pripravnik u institutu od nacionalnog značaja

ivica-djalovic

dr Ivica Đalović

Savetnik za naučnoistraživački rad

filip-franeta

dr Filip Franeta

Naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

jovana-krstic

master inž. polj. Jovana Krstić

Istraživač pripravnik u Institutu od nacionalnog značaja

goran-malidza

dr Goran Malidža

Savetnik za tehnologiju gajenja biljnih kultura

aleksandra-nastasic

dr Aleksandra Nastasić

Naučni savetnik u Institutu od nacionalnog značaja

dusan-stanisavljevic

dr Dušan Stanisavljević

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

master Aleksandra Stankov Petreš

Istraživač saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

master Maja Šumaruna

Istraživač pripravnik u Institutu od nacionalnog značaja