RUKOVODSTVO INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

RUKOVODSTVO INSTITUTA ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

prof. dr Jegor Miladinović

Direktor Instituta

prof. dr Ana Marjanović Jeromela

Pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove

master inž. Ivan Dobrenov

Pomoćnik direktora za međunarodne komercijalne poslove

Raško Popov, dipl. inž.

Pomoćnik direktora za komercijalne poslove

Vladimir Mihajlov, dipl. inž. master

Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

Zorica Malešev, dipl. pravnik

Pomoćnik direktora za pravne poslove

Dušan Šikoparija, dipl. inž.

Pomoćnik direktora za marketinške poslove