Odeljenje za povrtarske i alternativne biljne vrste

O odeljenju

Osnovna delatnost Odeljenja za povrtarske i alternativne biljne vrste obuhvata: oplemenjivanje povrtarskih biljnih vrsta-stvaranje genotipova povrtarskih biljnih vrsta za različite namene korišćenja i proizvodnje sa izraženim nutritivnim vrednostima, tolerantnih prema biotskim i abiotskim faktorima, genetska istraživanja i očuvanje genetskih resursa; oplemenjivanje alternativnih biljnih vrsta genetska istraživanja alternativnih biljnih vrsta u cilju stvaranja savremenijeg sortimenta: sirkova na ranozrelost, visok prinos i tolerantnost prema herbicidima; konoplje na prinos i hemijski sastav; tikava na prinos i nutritivni kvalitet; prosa, heljde, facelije i lana na adaptabilnost i stabilnost prinosa; lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja na prinos i kvalitet; semenarstvo povrtarskih i alternativnih biljnih vrsta i cveća – proizvodnja baznog i komercijalnog semena, održavanje, umnožavanje, aprobacije, dorada, kontrola kvaliteta, pakovanje i prodaja sertifikovanog sortnog semena; agrotehnika- optimizacija tehnološkog procesa proizvodnje, iznalaženje sortno specifične agrotehnike za različite sisteme proizvodnje i ispitivanje uticaja agroklimatskih faktora na proizvodnju; zaštita bilja – detekcija, identifikacija i epidemiologija štetnih organizama, iznalaženje novih pravaca zaštite, ispitivanje tolerantnosti selekcionog materijala prema dominantnim prouzrokovačima bolesti.

Odeljenje za povrtarske i alternativne biljne vrste u svom sastavu ima Laboratoriju za ispitivanje biljnih materijala i proizvoda u okviru koje se vrše fizičko-hemijske analize biljnih materijala i njihovih proizvoda za naučnoistraživačke potrebe, ali i uslužne potrebe po zahtevu. Laboratorija za ispitivanje biljnih materijala i proizvoda vrši: utvrđivanje kvaliteta biljnih materijala i njihovih proizvoda primenom klasičnih i instrumentalnih analitičkih metoda, kvalitativne i kvantitativne analize metabolita biljaka (jedinjenja primarnog i sekundarnog metabolizma biljaka), utvrđivanje bioaktivnosti biljnih materijala i njihovih proizvoda primenom različitih biohemijskih metoda i testova, razvoj biljnih proizvoda sa dodatom vrednošću, sa akcentom na funkcionalne biomolekule, kao i razvoj novih metoda za potrebe rada Laboratorije.

Istraživači

dr Vladimir Sikora

Rukovodilac odeljenja

Milica-Acimovic

dr Milica Aćimović

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

Milka_Brdar

dr Milka Brdar Jokanović

Naučni savetnik u Institutu od nacionalnog značaja

janko-cervenski

dr Janko Červenski

Naučni savetnik u Institutu od nacionalnog značaja

dario-danojevic

dr Dario Danojević

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

dr Jelica Gvozdanović Varga

Naučni savetnik u Institutu od nacionalnog značaja

dr-maja-ignjatov-ifvcns

dr Maja Ignjatov

Savetnik za naučnoistraživački rad

Aleksandra_Savic

dr Aleksandra Ilić

Naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

biljana-kiprovski

dr Biljana Kiprovski

Šef laboratorije

Anamarija-Koren

dr Anamarija Koren

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

dr Velimir Lončarević

Naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

sladjana-medic-pap

dr Slađana Medić Pap

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

vera-popovic

dr Vera Popović

Naučni savetnik u Institutu od nacionalnog značaja

Slobodan-Vlajic

dipl. inž. – master Slobodan Vlajić

Istraživač saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

dipl. inž. – master Srđan Zec

Istraživač pripravnik u Institutu od nacionalnog značaja