Centar izuzetnih vrednosti za leguminoze

Centar izuzetnih vrednosti za leguminoze

Glavne aktivnosti Centra su:

  • prikupljanje, proučavanje, korišćenje i očuvanje genetičkih resursa leguminoza,
  • proučavanje genoma leguminoza modernim metodama kvantitativne i molekularne genetike,
  • stvaranje novih i unapređenje postojećih metoda oplemenjivanja,
  • kreiranje superiornih sorti višeg potencijala za prinos, boljeg kvaliteta, otpornijih za različite stresne uslove,
  • unapređenje tehnologije gajenja i korišćenja leguminoza,
  • unapređenje proizvodnje i dorade semena leguminoza,
  • transfer znanja krajnjim korisnicima.