Centar izuzetnih vrednosti za inovacije u oplemenjivanju biljaka
tolerantnih na promene klime

Inovacije za otpornost

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj Republike Srbije dodeljuje status Centra izuzetnih vrednosti – Centru izuzetnih vrednosti za inovacije u oplemenjivanju biljaka tolerantnih na promene klime u septembru 2021. godine.

Naučnoistraživački rad Centra je usmeren na stvaranje novih genotipova ratarskih biljnih vrsta tolerantih na stresove izazvane promenom klimatskih uslova. Novi pristupi i rešenja razvijeni u Centru služiće kao model za razvijanje sličnih pristupa i kod drugih gajenih biljnih vrsta, kao i sistema prozvodnje na koje utiče ili se očekuje da će uticati promena klime. Naučnoistraživačka delatnost Centra obuhvata nekoliko oblasti:

  1. Iskorišćavanje postojeće i stvaranje nove genetičke varijabilnosti
  2. Stvaranje superiornih genotipova
  3. Transfer i implementacija tehnologija i znanja