Odeljenje za suncokret

O Odeljenju

Osnovna delatnost Odeljenja za suncokret obuhvata: oplemenjivanje – stvaranje visokoproduktivnih inbred linija i hibrida sa visokim sadržajem ulja u semenu, tolerantnih na dominantne bolesti i štetočine; stvaranje visokoproduktivnih inbred linija i hibrida sa izmenjenim kvalitetom ulja, sa povećanim sadržajem proteina i izmenjenim kvalitetom ulja za ishranu ljudi i životinja; otpornih prema određenim grupama herbicida; stvaranje genotipova dekorativnog tipa. Istraživanja obuhvataju stvaranja i održavanja inbred linija, testiranja hibridnih kombinacija u multilokacijskim ogledima, otpornost na biotički i abiotički stres, kao i korišćenje inovativnih metoda koje su prvenstveno bazirane na biotehnološkim dostignućima; zaštita od bolesti i štetočina – ispitivanja fitopatogenih gljiva i korisne i štetne entomofaune, istraživanje biologije, pragova štetnosti, rezistentnosti, suzbijanja, potencijala korišćenja u suzbijanju štetnih vrsta i u oplemenjivanju i semenarstvu; tehnologija gajenja -istraživanja u oblasti uticaja različitih sistema ratarenja i razvijanje novih održivih i ekološki prihvatljivijih sistema gajenja suncokreta; semenarstvo – proizvodnja i dorada semena – proizvodnja kvalitetnog semena roditeljskih linija i hibridnog semena suncokreta, dorada semena se odvija po najvišim svetskim standardima, korišćenjem savremene tehnike i tehnologije, u cilju obezbeđenja visokog kvaliteta semena i genetičke čistoće.

Odeljenje za suncokret u svom sastavu ima:

Odsek za uljanu repicu čija je osnovna delatnost: oplemenjivanje uljane repice i drugih, manje gajenih uljanih biljnih vrsta; održavanje gen-banke, stvaranje visokoproduktivnih hibrida uljane repice tipa „00“, sa visokim sadržajem ulja u semenu, tolerantnih na dominantne bolesti i štetočine, ekstremne temperature i sušu. Stvaranje visokoproduktivnih sorti manje gajenih uljanih vrsta, tolerantnih prema biotskom i abiotskom stresu. Istraživnje mogućnost korišćenja uljanih biljnih vrsta za specifične namene; zaštita od bolesti i štetočina – ispitivanja fitopatogenih gljiva i korisne i štetne entomofaune; agrotehnika – rad na ispitivanju uticaja različitih sistema gajenja na najvažnija kvantitativna i kvalitativna svojstva uljane repice i manje gajenih uljanih vrsta; proizvodnja i dorada semena – proizvodnja kvalitetnog semena roditeljskih linija, sorti i hibrida uljane repice i drugih uljanih vrsta odvija se savremenom tehnikom i tehnologijom po najvišim svetskim standardima u cilju obezbeđenja visokog kvaliteta semena i genetičke čistoće.

Odsek za šećernu repu čija je osnovna delatnost: aktivnosti na održavanja genetičke kolekcije šećerne repe, istraživanja vezana za probleme u tehnologiji gajenja šećerne (cerkospora, pojava gumene i trule repe, mineralna ishrana); piliranje semena šećerne repe paštrnaka, sirka, maka, uljane repice i drugih sitnozrnih gajenih biljnih vrsta.

Istraživači

vladimir-miklic

dr Vladimir Miklič

Rukovodilac Odeljenja

brankica-babec

dr Brankica Babec

Naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

igor-balalic

dr Igor Balalić

Savetnik za komercijalizaciju rezultata istraživanja

dipl. inž. Daliborka Butaš

Stručni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

nemanja-cuk

master inž. polj. Nemanja Ćuk

Istraživač saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

sandra-cvejic

dr Sandra Cvejić

Savetnik za naučnoistraživački rad

bosko-dedic

dr Boško Dedić

Naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

nenad-dusanic

dr Nenad Dušanić

Savetnik za komercijalizaciju rezultata istraživanja

nada-grahovac

dr Nada Grahovac

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

dr Sonja Gvozdenac

Naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

Nada_Hladni

dr Nada Hladni

Naučni savetnik u Institutu od nacionalnog značaja

sinisa-jocic

dr Siniša Jocić

Savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka

master biolog Jelena Jocković

Istraživač saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

milan-jockovic

dr Milan Jocković

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

milos-krstic

master inž. polj. Miloš Krstić

Istraživač saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

velimir-radic

dr Velimir Radić

Savetnik za komercijalizaciju rezultata istraživanja

dr Jelena Ovuka

Rukovodilac grupe

mr Zvonimir Sakač

Stručni savetnik u Institutu od nacionalnog značaja

Odsek za uljanu repicu

ana-marjanovic-jeromela

prof. dr Ana Marjanović Jeromela

Pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove

zeljko-milovac

dr Željko Milovac

Naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

petar-mitrovic

dr Petar Mitrović

Viši naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

dragana-rajkovic

dr Dragana Rajković

Naučni saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

Odsek za šećernu repu

zivko-curcic

dr Živko Ćurčić

Šef Odseka za šećernu repu

ivana-bajic

dipl. inž. – master Ivana Bajić

Istraživač saradnik u Institutu od nacionalnog značaja

dipl. biol. – master Olivera Popov

Istraživač pripravnik u Institutu od nacionalnog značaja