Institut za ratarstvo i povrtarstvo je kao Institut od nacionalnog značaja lider u zemlji u oplemenjivanju ratarskog i povrtarskog bilja i proizvodnji semena visokog kvaliteta. Institut je učesnik na tri međunarodna projekta HORIZON 2020 kao evropski centar primenjene nauke u poljoprivredi i vodeća institucija u naučnim istraživanjima i stvaranju novih sorti i hibrida poljoprivrednih kultura.

LEGUMES TRANSLATED
Br. 817634
Datum početka: 10.10.2018.
Koordinator: JOHANN HEINRICH VON THUENEN-INSTITUT, BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUER LAENDLICHE RAEUME, WALD UND FISCHEREI, Germany
Partneri: 18 Institucija iz Evrope
Učesnici iz Instituta: dr Svetlana Balešević Tubić – koordinator ispred Instituta, dr Kristina Petrović, dr Vojin Đukić, Dr Vuk Đorđević, Dr Jegor Miladinović, MSc Zlatica Miladinov, Dr Marina Ćeran, BSc Larisa Merkulov-Popadić

Cilj Legumes Translated projekta je usmeren ka povećanju proizvodnje i upotrebe zrnenih mahunarki sa ciljem identifikovanja novih mogućih izvora proteina radi obezbeđivanja dovoljne količine istih u Evropi. Time će se doprineti unapređenju proteinske strategije na evropskom kontinentu.

ECOBREED : Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding
Br. 771367
Datum početka: 01.05.2018.
Rukovodilac: Prof. dr Vladimir Meglič
Koordinator: Kmetijski Institut Slovenije (SLO)
Partneri: 25 Institucije iz EU, Srbije, Kine I USA.
Koordinator za Institut i koordinator radnog paketa Soja: dr Kristina Petrović
Učesnici iz Instituta: dr Svetlana Balešević-Tubić, dr Vojin Đukić, dr Vuk Đorđervić, dr Jegor Miladinović, dipl. inž. master Zlatica Miladinov, dr Marina Ćeran, dr Zorica Nikolić, dr Tijana Zeremski, dr Goran Malidža, dr Željko Milovac, dr Jelena Marinković, dr Mirjana Vasić, dr Miloš Rajković, dr Radivoje Jevtić, dr Dragan Živančev, dr Bojan Jocković

Cilj ECOBREED projekta je povećanje dostupnosti semena i genotipova  soje, pšenice, krompira i heljde pogodnih za organsku proizvodnju, kao i racionalizacija troškova proizvodnje. Identifikacija pogodnih osobina, kao što su otpornost na bolesti, biohemijski sastav zrna i prinos, predstavlja početni korak u oplemenjivanju sorti namenjenih za organsku proizvodnju.

EUCLEG PROJECT: Breeding forage and grain legumes to increase Eus and China’s protein self-sufficiency
Br. 727312
Rukovodilac: Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), France
Partneri: učesnici iz 38 zemalјa
Učesnici iz Instituta: dr Đura Karagić – koordinator ispred Instituta, dr Vojislav Mihailović, dr Sanja Vasilјević, dr Dragan Milić, dr Svetlana Balešević Tubić, dr Snežana Katanski, dipl. inž.-master Dalibor Živanov, dr Vuk Đorđević, dr Marina Ćeran, dr Jegor Miladinović, dr Tijana Zeremski, dr Branka Milošević, dr Jovica Vasin, dr Mladen Tatić, dr Stanko Milić, dr Ksenija Taški-Ajduković, dr Nevena Nagl, dr Goran Malidža, dr Miroslav Zorić

Cilj EUCLEG projekta je smanjenje zavisnosti zemalјa Evrope i Kine od uvoza bilјnih proteina razvijanjem efikasnih strategija oplemenjivanja krmnih bilјaka koje imaju veliki ekonomski značaj, kako u stočnoj tako i lјudskoj ishrani, pobolјšanje diverzifikacije, produktivnost useva, stabilnost prinosa i kvaliteta višegodišnjnih (lucerka i crvena detelina) i jednogodišnjih leguminoza (stočni grašak, bob i soja), u uslovima biotičkog i abiotičkog stresa u različitim evropskim i kineskim agroekološkim oblastima.