Na Javnom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2022. godini odobren je projekat pod nazivom „Uticaj tehnološkog procesa mlevenja starih sorti pšenice iz Vojvodine na sadržaj esencijalnih minerala u pšeničnom brašnu“, rukovodioca dr Dragana Živančeva, višeg naučnog saradnika. Predmet istraživanja projekta je utvrđivanje sadržaja esencijalnih minerala (gvožđa, Fe i cinka, Zn) u brašnu različitih tipova. Dobijeni rezultati biće korišćeni za odabir sorte koja ima optimalan odnos ispitivanih elemenata u cilju dobijanja nutritivno vrednih proizvoda na bazi brašna. Takođe će ukazati na potrebu korekcije načina ishrane populacije AP Vojvodine ukoliko se ustanovi nedovoljan unos esencijalnih elemenata – gvožđa i cinka, konzumiranjem prehrambenih proizvoda od brašna starih sorti pšenice. Projekat je multidisciplinarnog karaktera jer pored istraživača Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u istraživanja su uključeni i istraživači Tehnološkog fakulteta Novi Sad.