Međunarodna asocijacija za biljnu biotehnologiju (International Association for Plant Biotechnology – IAPB) organizuje kongres svake četvrte godine i to je prilika da se na jednom mestu okupi veliki broj istraživača iz svih krajeva sveta koji rade u oblasti biotehnologije biljaka, kao i da se sagleda koji su to savremeni trendovi u ovoj veoma značajnoj oblasti. Ove godine kongres je održan u Dablinu, Irska, od 19. do 25. avgusta.

Na otvaranju skupa uvodno predavanje održala je prof. Ada Jonat (Ada Yonath) sa Weizmann instituta iz Izraela, dobitnica Nobelove nagrade za hemiju 2009. godine. Na samoj konferenciji predstavljena su najnovija dostignuća u oblasti biotehnologije biljaka, sa naglaskom na nove tehnike oplemenjivanja i mogućnost njihove šire primene. Celokupan rad kongresa je bio organizovan u osam sekcija. U okviru navedenih sekcija održana su brojna predavanja, a prikazan je i veliki broj postera. Pored toga, održano je 12 plenarnih predavanja od strane eminentnih naučnika iz različitih oblasti.

Istraživanja na uljanoj repici, suncokretu, šećernoj repi i pšenici u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo predstavile su dr Dragana Miladinović, dr Ksenija Taški Ajduković i dr Ankica Kondić Špika, u okviru četiri postera: Screening of IFVCNS Rapeseed Varieties for Lead and Cadmium Tolerance In Vitro, Effect of Cold Pre-Treatment on Regeneration in Sunflower Anther Culture, Effects of fullerenol on antioxidant enzyme activity and gene expression in sugar beet under drought, Response of wheat genotypes to excess boron estimated by in vitro culture. Dr Dragana Miladinović je imala i fleš prezentaciju svog postera o kulturi antera kod suncokreta. Tokom razgledanja postera vođena je diskusija sa drugim istraživačima i razgovori o mogućnostima buduće saradnje.

Organizovan je i obilazak Irskog nacionalnog instituta za poljoprivredu i hranu (Teagasc – The Irish Agriculture and Food Development Authority), gde se mogla videti organizacija i način funkcionisanja naučnih institucija u Irskoj, uz diskusiju sa kolegama o mogućnostima buduće saradnje na projektima.