Na međunarodnom kongresu  “15th Congress of the European Society for Agronomy“ (ESA 2018), koji je održan u Ženevi (Švajcarska) u periodu 27-31.8.2018. godine, u vidu usmenih prezentacija i postera predstavljeno je 305 radova iz preko 30 zemalja sveta. Rad je bio organizovan u više sesija (Crop Physiology – Plant Breeding, Crop Nutrition and Irrigation, Biotic Stress and Crop Protection, Cropping Systems – Abiotic Stress, Conservation Agriculture, Intercropping, Productivity and Efficiency, Low Input and Organic Farming, Farming Systems and Regional Impact – Farming Systems, Nutrient Management and Recycling, Climate Change, Biodiversity and Landscape).

Istraživački rad Instituta za ratarstvo i povrtarstvo dr Vera Popović je predstavila radom „Effect of Genotype and Year on Chemical Composition of NS Soybean Variety Grown in Organic Production“, dr Igor Balalić radom „Oil Content of Sunflower Hybrids Affected by Plant Density“, dok je dr Snežana Jakšić izložila rad pod naslovom „Effect of Soil Type and Soil Fertility on Productivity and Quality of Roughage“.

Na ovom međunarodnom kongresu su predstavljeni rezultati više multidisciplinarnih projekata, koji su omogućili efikasniji napredak i formulisanje preporuka za poljoprivredu, sa ciljem implementacije rezultata istraživanja u poljoprivrednu praksu.

Organizovana je i poseta švajcarskom centru izvrsnosti za istraživanja u poljoprivredi „Agroscope“, gde su predstavljena najnovija dostignuća iz njihovog istraživačkog rada.

U svrhu buduće saradnje ostvaren je kontakt sa kolegama iz instituta “Agroscope“ iz Švajcarske, “Fundacio Mas Badia“ iz Italije, “University of Environment and Life Sciences“ iz Poljske i dr.