19th ISCGrupa istraživača Instituta za ratarstvo i povrtarstvo učestvovala je na 19. Međunarodnoj konferenciji o suncokretu u gradu Edirne u Turskoj. Organizatori skupa su bili Univerzitet u Trakiji i International Sunflower Association.

Po podacima organizatora, registrovano je ukupno oko 600 učesnika sa 280 naučnih radova. Naučni radovi su publikovani u knjizi radova, a detaljniji podaci o samoj konferenciji su dostupni na internet sajtu konferencije http://www.isc2016.org/. Zbog intenzivne saradnje sa uljarskom industrijom, u okviru konferencije je organizovan i paralelni jednodnevni skup International Sunflower Oil Quality Symposium, koji je okupio značajan broj učesnika.

Pored naučnog doprinosa u vidu predstavljenih rezultata, učesnici iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo su imali zapaženu ulogu i u organizaciji, priznatu učešćem u organizacionom i naučnom odboru konferencije. Kao predsedavajući sekcija, u radu skupa su učestvovali dr Vladimir Miklič, dr Dragana Miladinović i dr Siniša Jocić.

Prijava radova za skup je bila podeljena u sedam tema, dok je prezentacija radova odabranih za usmeno izlaganje tekla u četiri paralelne sesije. Osnovne sekcije skupa su bile:

  1. Fiziologija
  2. Genetika i oplemenjivanje
  3. Molekularna genetika
  4. Tolerantnost na biotički i abiotički stres
  5. Kvalitet ulja i sačme
  6. Proizvodnja i organizacija
  7. Simpozijum o kvalitetu ulja

19_ISC__20160601_0550Autori iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo su na konferenciji predstavili ukupno 18 naučnih radova. Predavanja po pozivu su održali dr Nada Hladni sa temom „Present status and future prospects of global confectionery sunflower production“ i dr Goran Malidža sa temom „Integrated weed management in sunflower: Challenges and opportunities“, dok je dr Sreten Terzić održao predavanje sa temom „Testing annual wild sunflower species for resistance to Orobanche cumana Wallr“.

U toku konferencije su ostvareni brojni kontakti u cilju unapređenja postojeće ili razvoja saradnje sa partnerima u drugim zemljama.

Održani su sastanci sa eventualnim partnerima u međunarodnim naučnim projektima, pri čemu je potvrđena spremnost za zajednički nastup i koordinaciju sa kolegama iz Argentine, SAD, Moldavije, Kazahstana, Rumunije i Francuske.

Jedna od oblasti za koju postoji izraženi interes za saradnju sa istraživačima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo je vezana za otpornost na volovod, tako da je najavljena saradnja sa istraživačkim centrima u Francuskoj i Kini u cilju razmene informacija i materijala vezanog za oplemenjivanje i identifikaciju novih rasa volovoda.

Jedna od glavnih tema na konferenciji su bili molekularni metodi i njihov značaj za oplemenjivanje, pa je u skladu sa tim otvorena mogućnost za uključenje Instituta u „International Consortium for Sunflower Genomic Resources“ i saradnju na aktivnostima vezanim za oplemenjivanje suncokreta. Vođeni su razgovori sa predstavnicima francuskog uljarskog instituta Terres inovia o mogućnosti saradnje u oblasti tehnologije proizvodnje i semenarstva suncokreta, kao i o značaju insekata kao oprašivača.

Veći broj instituta i kompanija zainteresovan je za saradnju vezanu za testiranje NS hibrida, uz mogućnost zajedničkih projekata, a primećen je i povećani interes za konzumni suncokret. Održan je i niz sastanaka sa postojećim i budućim partnerima u proizvodnji i/ili plasmanu hibrida suncokreta Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Poslednjeg dana skupa posećen je demo ogled sa hibridima suncokreta kompanija prisutnih na tržištu Turske. Institut za ratarstvo i povrtarstvo je bio zastupljen sa aktuelnim sortimentom.