Na 3. sajmu NAUKA ZA PRIVREDU koji je održan na Novosadskom sajmu u četvrtak, 5. decembra, predstavljeni su najznačajniji fakulteti, naučnoistraživački instituti i centri u Vojvodini, okupljeni s ciljem da privrednicima predstave različita rešenja direktnog transfera znanja i tehnologija u kreiranje novih, komercijalno primenjivih i inovativnih proizvoda i usluga. Manifestacija je organizovana na inicijativu Pokrajinske Vlade, a realizovana u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Univerzitetom u Novom Sadu i Privrednom komorom Vojvodine. Na sajmu je 25 institucija predstavilo digitalna rešenja za uspešno povezivanje nauke i privrede.

Sajam je svečano otvorio državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir Popović. Prisutnima su se obratili i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević i prorektor za nastavu Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Sanja Podunavac Kuzmanović.

U ime Instituta za ratarstvo i povrtarstvo dr Snežana Katanski je predstavila “Centar izuzetnih vrednosti za leguminoze“, kojeg čine naučni timovi Odeljenja za soju i Odeljenja za krmno bilje. Oba odeljenja su visoko pozicionirana kao kompetentni napredni centri za leguminoze i priznata od strane prestižnih međunarodnih univerziteta, naučnih instituta i drugih relevantnih institucija.

Posetioci sajma mogli su da posete štand Instituta i da se upoznaju sa aktivnostima Centra, aktuelnim sortimentom leguminoza i tekućim projektima, a na raspolaganju su im bile i informacije o Svetskoj konferenciji o istraživanjima na soji (The World Soybean Research Conference 11), kao i o Međunarodnoj konferenciji semenara krmnih biljaka (International Herbage Seed Group Conference 11).

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, sa statusom institucije od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, ima posebnu društvenu odgovornost za razvoj domaće nauke, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Osnivanjem Centra, Republika Srbija je dobila prvu instituciju kompetentnu za izvođenje složenih istraživanja iz oblasti biotehničkih nauka u skladu sa najvišim svetskim standardima. Centar će imati važnu ulogu u popularizaciji leguminoza, ali i promociji nauke i naučnih dostignuća koja će Institut i Republiku Srbiju u celini pozicionirati kao evropskog lidera u istraživanju leguminoza.