GMU_8564Udruženje proizvođača i prerađivača alternativnih biljnih vrsta je u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad organizovalo okrugli sto na temu “Konoplja biljka budućnosti”.

Predavanje je održala dr Maja Timotijević, predsednica Udruženja Konoplja. Zaista je puno razloga koji govore o koristi i potrebi za gajenjem ove biljne kulture. Navešćemo samo neke od njih – zdrava, profitabilna biljka, prilagodljiva za gajenje u našim uslovima, sa prinosom suve materije do 10 t/ha, zahteva prihranu, ali ne zahteva hemijska tretiranja, dobra u plodoredu, bez GMO, jedna od prvih kultivisanih biljaka. Od konoplje se dobija preko 20.000 različitih proizvoda, namenjenih za upotrebu u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Izvor je lakosvarljivih proteina.

Malo li je ovolika upotrebna vrednost industrijske konoplje da bi se dozvolilo smanjenje nekadašnjih površina od 50.000 ha, na prošlogodišnjih svega 60-100 ha.

GMU_8465Dr Maja Timotijević je zainteresovanom auditorijumu opisala tehnologiju proizvodnje industrijske konoplje – uslove gajenja i plodored, pripremu zemljišta za sadnju, đubrenje, setvu, negu useva i žetvu. Uprkos velikim zahtevima u proizvodnji, mnogostruka upotreba konoplje čiji proizvodi cenovno opravdavaju kalkulaciju za njenim gajenjem dovoljan su razlog za izbor konoplje kao useva.

Kao primer, dr Timotijević je navela sortu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad „Helena” sa najboljim sertifikovanim semenom na našem tržištu. Plan za 2016. godinu je osnivanje zadruge „Konoplja”, koja će okupiti sve zainteresovane proizvođače.

Zahvalila se celom projektnom timu, a posebno dr Vladimiru Sikori, rukovodiocu Odeljenja za alternativne kulture u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, koji im nesebično pruža stručnu podršku i znanje o konoplji.

Ova interesantna, neobična prezentacija završena je posluženjem aromatičnog čaja od industrijske konoplje, čije posledice ćemo vam uskoro preneti…