Uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, projektni tim sastavljen od dve partnerske institucije: Laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta (IFVCNS) i Centra za Vinogradarstvo i Vinarstvo (CEVVIN), kreirao je Vodič za proizvođače vinskog grožđa. Vodič sadrži smernice za pravilan izbor loznih podloga prilikom podizanja vinograda na osnovu prethodne analiza zemljišta. Lokacija  istraživanja je Rasinski okrug kao jedan od vodećih upravnih okruga u Srbiji po površinama pod vinogradima i dugom tradicijom gajenja (Župsko, Trsteničko, Kruševačko, Temićko i Ražanjsko vinogorje, rejon Tri Morave). Vodič je kreiran na osnovu terenskih radova, analiza zemljišta, kao i modeliranja podatka, te njihovog prikaza u realnim prostornim mapama.

Transfer znanja je važan deo celog istraživanja, te je projektom planirano održavanje 6 stručnih skupova u Rasinskom okrugu sa podelom štampanih primeraka Vodiča. Dva stručna skupa su već realizovana krajem juna meseca, u Aleksandrovcu i Trsteniku. Napominjemo da je ovo samo deo materijala kao Izvod iz vodiča, dok će celokupna istraživanja, u većem obimu stranica, biti dostupna u elektronskom izdanju u narednom periodu.

Proizvodnja vrhunskog vina zahteva dugoročni planski pristup, a sve započinje u vinogradu. Izbor odgovarajuće sorte i (često zaboravljene) podloge vinove loze zajedno sa uređenjem zemljišta, predstavlja najveću meru intervencije čoveka na terroir-a, u poređenju sa mogućim uticajem na neke druge uslove, kao što je na primer – uticaj na klimu. Različite podloge vinove loze su adaptirane na različite zemljišne vodno-fizičko-hemijske karakteristike, te je osnovni preduslov za izbor odgovarajuće podloge – prethodna analiza zemljišta. Istraživanja predstavljaju pionirski posao u ovoj temi i otvaraju neka nova pitanja, kao što je pitanje proizvodnje i dostupnosti loznih podloga na tržištu Srbije.

Istraživanja su realizovana u okviru Projekta: „Utvrđivanje kvaliteta zemljišta Rasinskog okruga kao osnove za izbor odgovarajućih loznih podloga za podizanje vinograda namenjenih proizvodnji vinskog grožđa“, prema Programu za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini, koji je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije.

Kontakt: Dr Jordana Ninkov
jordana.ninkov@ifvcns.ns.ac.rs