GMU_7725Institut za ratarstvo i povrtarstvo kao državna institucija ima dugu, višedecenijsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, istakao je v.d. direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo prof. dr Jan Turan na sastanku sa predstavnicima Instituta za soju u okviru Heilongjiang Akademije poljoprivrednih nauka Narodne Republike Kine, osvrnuvši se na same početke saradnje između dve države.

Saradnju na naučnom nivou je ispred Instituta za ratarstvo i povrtarstvo započeo tadašnji direktor Tihomir Vrebalov sa provincijom Đi Lin. Institut je od 1976. do 1980. u Kini imao ogledna polja, zasejana našim sortama soje i suncokreta, sa našom agrotehnikom, uključujući i našu mehanizaciju. U Kini su boravili i naši stručnjaci koji su obučavali kineske stručnjake i radnike na oglednim poljima. 80-ih je uspostavljena saradnja sa Institutom za tradicionalnu medicinu Republike Kine. Od tada do danas traje saradnja, razmena naučnih saznanja, kao i razmena stručnjaka. Neki od tih stručnjaka su postali značajne ličnosti u zvaničnoj politici Republike Kine, koji su razvijali prijateljstvo i duh dobre saradnje.

Po rečima pomoćnika direktora za naučnoistraživačku delatnost dr Sanje Vasiljević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima dugogodišnju i uspešnu saradnju sa Institutom za suncokret Heilongijang Akademije poljoprivrednih nauka. U periodu od 2011-2015. Institut je učestvovao u dva projekta bilateralne saradnje („Vrednost biomase krmnih biljaka kao sirovine za proizvodnju energije: tehnološki izazovi i ekonomska opravdanost (primena gray-box metode)“, „Razvoj i implementacija novih genotipova suncokreta razmenom genetičkih materijala i unapređenjem postojećih tehnologija“) sa dve eminentne naučne institucije (Northwest A & F University, Yangling i Industrial Crops Institute, Heilongijang Academy of Agricultural Sciences, Harbin). Potpisivanje protokola „Soja za ljudsku ishranu“ je još jedna potvrda uspešne saradnje između Narodne Republike Kine i Republike Srbije.

GMU_7758U okviru bilateralne saradnje između Narodne Republike Kine i Republike Srbije pod nazivom „Soja za ljudsku ishranu“, potpisan je Protokol o saradnji između Instituta za soju u okviru Heilongjiang Akademije poljoprivrednih nauka i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Tim povodom v.d. direktora Instituta prof. dr Jan Turan rekao je da je kinesko tržište veoma zahtevno i ima velike potrebe za sojom, te da Institut za ratarstvo i povrtarstvo može ponuditi interesantan sortiment soje kineskom tržištu, zaključivši da će saradnja na naučnom, a kasnije i na komercijalnom nivou, sigurno biti na obostrano zadovoljstvo.

Značaj ove saradnje ogleda se u tome što postoji duga tradicija gajenja soje u Kini, koja se veoma često koristi u ljudskoj ishrani i veoma je hranljiva. Osim u ljudskoj, soja se koristi i u životinjskoj ishrani ali i u medicinske svrhe, rekla je direktorka Instituta Soybean Research Liu Lijun.

Projekat traje dve godine i on je značajan zbog toga što će proširiti i produžiti međusobnu saradnju, tokom koje ćemo moći da, možda i dublje nego što su ciljevi ovog projekta, obavljamo zajednička istraživanja u cilju da to na kraju i valorizujemo kroz neku komercijalnu vrednost, rekla je dr Svetlana Balešević Tubić, rukovodilac projekta.