Društvo za Zaštitu bilja Srbije organizovalo je XVII Savetovanje o zaštiti bilja na Zlatiboru u periodu od 28. novembra do 1. decembra 2022. godine. Skupu je prisustvovalo preko 400 učesnika iz svih bivših Jugoslovenskih republika. Savetovanje je pružilo mogućnost učesnicima da čuju šta je novo u oblasti zaštite bilja ali je bilo i prilika da se promovišu aktivnosti u okviru Horizont 2020 projekta CROPDIVA (Climate Resilient Orphan Crops for Increased Diversity in Agriculture).

Istraživači sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, imali su značajno učešće na ovom skupu od čega treba izdvojiti promociju projekta “CROPDIVA”- Povratak manje zastupljenih useva na njive, prof. dr Radivoja Jevtića, uvodno izlaganje dr Gorana Malidže o pojavi novih slučajeva rezistentosti korova i usmeno izlaganje master inž. polj. Jovane Krstić o primeni herbicida u trake u kombinaciji sa međurednom kultivacijom u usevu soje. Dr Željko Milovac, predsednik stručnog odbora skupa, imao je izlaganje o promenama brojnosti štetočina uljane repice dok su dr Filip Franeta, član organizacionog odbora, i master Aleksandra Stankov Petreš svoja učešće imali u okviru poster sekcije na temu uzgoja solitarnih pčela za potrebe bioloških istraživanja i osetljivosti Macrophomina phaseolina prema Bacillus sp. i Trichoderma harzianum.