Institut za ratarstvo i povrtarstvo, odnosno Odeljenje za leguminoze, je koordinator projekta SoyPredict finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije.

SoyPredict aktivnosti su fokusirane na soju, biljnu vrstu od velikog ekonomskog i agronomskog značaja za Evropski kontinent, a ujedno i za Republiku Srbiju.

SoyPredict projekat je usmeren na poboljšanje efikasnosti oplemenjivanja soje, koji podrazumevaju DNK i spektralnu analizu soje primenom naprednog matematičkog modeliranja.

SoyPredict projekat ima za cilj da pruži odgovore kako integrisati velike setove biološki relevantnih podataka u programe oplemenjivanja, kako iskoristiti modele predviđanja na isplativ način za povećanje genetičke dobiti i kako efikasno ubrzati ciklus oplemenjivanja.

Istraživanje sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, 6788, Soybean Yield Prediction Using Multi-omics Data Integration SoyPredict – SoyPredict.