Fond za raspodelu koristi Međunarodnog ugovora za biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu (Benefit-sharing Fund of the International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) je prvi put of svog formiranja okupio dobitnike četvrtog poziva za finansiranje predloga projekata, u sedištu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) u Rimu, od 22. do 26. oktobra 2018. godine.

Biro osmog upravnog odbora Međunarodnog ugovora je odabrao 20 najboljih projekata koje će finansirati u okviru četvrtog ciklusa projekata Fonda za raspodelu koristi (BSF4) tokom naredne četiri godine, sa ukupnim fondom od 6 miliona dolara, za 29 zemalja u razvoju.

Svih 20 projekata je usmereno na očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa, doprinos stvaranju novih partnerstava, razvoj i korišćenje tehnologija za dobrobit lokalnih zajednica i prenošenje naučnih dostignuća poljoprivrednim proizvođačima, naglašavajući važnu ulogu žena u upravljanju biodiverzitetom, poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Projekti BSF4 su izabrani na osnovu strogih kriterujuma nezavisnog veća stručnjaka, koje je pregledalo blizu 500 prijava pre nego što je dalo svoje preporuke Birou. Među izabranim projektima je i projekat GRAINEFIT Instituta za ratarstvo i povrtartstvo in Novog Sada, koji će biti sproveden u saradnji sa Naučnim institutom za prehrambene tehnologije iz Novog Sada, Agrobioinstitutom iz Sofije i Institutom za genetičke resurse iz Sadova iz Bugarske. Projekat ima za cilj bolje korišćenje zapostavljenih genetičkih resursa strnih žita u svetlu klimatskih promena, sa naglaskom na podršku malim poljoprivrednim gazdinstvima u postizanju stabilne proizvodnje i dobijanju zdravsveno bezbednih i kvalitetnih proizvoda od žita.

Svrha radionice u Rimu bila je podrška uspešnim podnosiocima projekаta u izradi potpunog predloga projekta, pružanjem uputstava i tehničkim savetima. Tokom jednonedeljne radionice, učesnici odabranih projekata stekli su uvid u Međunarodni ugovor za biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu, Fond za raspodelu koristi, prava poljoprivrednika, rodnu ravnopravnost, očuvanje ruralog biodoverziteta, globalni infornmacioni sistem, razvoj partnerstva i tehnike komunikacije.