50sapslogo

UVODNA PREDAVANJA

Prof. dr Saša Orlović i saradnici: Poljezaštitni pojasevi – zaštita poljoprivrednih kultura

KRMNO BILJE

Dr Đura Karagić: Konzerviranje kabaste stočne hrane

Dipl. inž – master Snežana Katanski i saradnici: Setvena norma – značajna agrotehnička mera u proizvodnji lucerke

Dr Sanja Vasiljević i saradnici: Značaj faze košenja i potpornog useva u balansiranju prinosa i kvaliteta ozimog stočnog graška

KUKURUZ

Dr Ivica Đalović: Sadašnje stanje i perspektive razvoja optimalne tehnologije gajenja kukuruza

Dr Petar Čanak i saradnici: Dorada kukuruza – nekada i sada

Dipl. biol. Filip Franeta: Štetni insekti kukuruza – postojeći problemi i očekivane pretnje

Dr Goran Bekavac: Preporuka NS hibrida kukuruza

ALTERNATIVNE KULTURE

Dr Milka Brdar Jokanović: Ponuda sortnog semena i sadnica alternativnih kultura za setvu 2016.

Dr Vladimir Sikora: Praktični aspekti proizvodnje industrijske konoplje

ORGANSKA PROIZVODNJA

Jelena Milić: Stanje organskog sektora u Republici Srbiji i plan za razvoj organske proizvodnje

Dr Sandra Bogdanović i saradnici: Značaj upotrebe sertifikovanog semena sa posebnim naglaskom na organsku proizvodnju

Dr Anamarija Stojanović i saradnici: Prednosti mešovitog plodoreda u organskoj proizvodnji

Dr Mirjana Vasić: Sorte pasulja u različitim sistemima gajenja

ULJANE KULTURE

Dr Igor Balalić: NS hibridi suncokreta u mikroogledima u 2015. i preporuka sortimenta za setvu u 2016. godini

Dr Sandra Cvejić: Od sorti do visokoproduktivnih NS hibrida suncokreta

Dr Jelena Ovuka: Kvalitet semena NS hibrida suncokreta

Dr Sreten Terzić i saradnici: Uticaj tretiranja semena insekticidima na posetu oprašivača u suncokretu

Dipl. inž – master Željko Milovac: Štetni insekti uljane repice

Dr Ana Marjanović Jeromela i saradnici: Raste interes za proizvodnju uljane repice – zašto?

ŠEĆERNA REPA

Dr Živko Ćurčić i saradnici: Uticaj đubrenja azotom na digestiju i prinos korena šećerne repe

Doc. dr Dragana Budakov i saradnici: Cercospora beticola – strategije u suzbijanju i rezistentnost prema fungicidima

Prof. dr Vera Stojšin i saradnici: Trulež korena šećerne repe u Vojvodini

SOJA

Dr Vuk Đorđević: Četiri decenije rada na soji u Institutu

Dr Vojin Đukić: Soja u 2015. godini

Dipl. inž – master Zlatica Miladinov: Uticaj prajmiranja na semenski kvalitet soje

STRNA ŽITA

Prof. dr Srbislav Denčić: Strna žita u svetlu 50 godina Savetovanja agronoma

Dr Nikola Hristov i saradnici: NS sorte strnih žita za visok prinos i odličan kvalitet

Dipl. inž – master Milan Mirosavljević: Kvalitet NS sorti ječma, ovsa i raži

Dipl. inž – master Vladimir Aćin: Oplemenivanje pšenice u uslovima globalne promene klime

Dipl. inž. Branko Gajičić i saradnici: Mogućnosti direktne setve pšenice i preporuka za prihranjivanje