gepInstitut za ratarstvo i povrtarstvo je 05.03.2014. dobio Potvrdu o postupanju sa smernicama dobre eksperimentalne prakse (GEP – Good Experimental Practice) od Uprave za zaštitu bilja Ministartva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. To znači da će se ispitivanja efikasnosti sredstava za zaštitu bilja u cilju njihove registracije, razvojni i drugi ogledi iz ove problematike raditi po principima GEP-a. Prema dobijenoj potvrdi Uprave za zaštitu bilja, oblasti u kojima će se primenjivati smernice GEP-a su: ratarstvo i povrtarstvo, tretiranje semena, staklenici/plastenici, skladišta i laboratorijski testovi u skladu sa ispitivanjem efikasnosti. Za uvođenje ovog standarda ispred Instituta odgovorni su bili dr Radivoje Jevtić i dr Goran Malidža. Veliki doprinos dali su i ostali članovi tima: mr Mirjana Lalošević, dipl. inž. – master Željko Milovac, dipl. biol. Filip Franeta i dipl. inž. – master Miloš Rajković.