U ponedeljak, 28.05.2018. Institut  za ratarstvo i povrtarstvo bio je domaćin kolegama sa Agronomskog fakulteta iz Čačka. Institut su posetili dekan  Agronomskog fakulteta u Čačku, prof. dr Vladeta Stevović sa grupom od 50-ak studenata treće i četvrte godine Opšte agronomije predvođenih prof. dr  Nikolom Bokanom, kao i nekolicina profesora sa ovog fakulteta.

Tokom posete, kolege i studenti Agronomskog fakulteta iz Čačka su se najpre upoznali sa osnovnom delatnošću Instituta posredstvom filma i prezentacije, nakon čega je organizovan obilazak demo polja, ogleda na industrijskom bilju, uključujući i gen kolekciju divljih vrsta, kao i obilazak skladišnog i distributivnog centra. Na kraju posete u svečanoj sali Odeljenja za kukuruz upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti  visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada.