Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Warning: Undefined array key "hidden" in /home/nsseme/ifvcns.rs/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

Naučni saradnik Odeljenja za kukuruz, dr Dušan Stanisavljević, boravio je od 02.07. do 30.09.2018. u Sjedinjenim Američkim Državama na Državnom univerzitetu Severne Karoline (North Carolina State University – NCSU), sa ciljem postdoktorskog usavršavanja iz oblasti kvantitativne genetike i oplemenjivanja kukuruza kod prof. dr Džejmsa Holanda. Tokom boravka u Severnoj Karolini, dr Stanisavljević je učestvovao u svim aspektima oplemenjivačkog i istraživačkog programa kukuruza na Univerzitetu, počevši od oplodnje, učešća u ukrštanjima i samooplodnji na selekcionoj parceli, prikupljanja podataka u toku vegetacione sezone, sve do berbe i krunjenja selekcionog materijala i setve zimske generacije.

Najveći deo programa istraživanja prof. Holanda je vezan za stvaranje različitih mapirajućih populacija (RIL, NIL, NAM, MAGIC) i njihovog korišćenja za izučavanje načina delovanja gena i identifikaciju genskih lokusa kvantitativnih osobina (QTL). Profesor Holand se bavi i genomskom selekcijom na otpornost na Fusarium verticillioides, jedan od najznačajnih patogena kukuruza u SAD i drugim delovima sveta gde se kukuruz gaji.

U toku cvetanja kukuruza, dr Stanisavljević se upoznao i sa radom prof. dr Mejdžora Gudmana, akademika Akademije nauka SAD-a. Profesor Gudman, budući da je osamdesetogodišnjak, nema obiman program, ali ima mnogo znanja i iskustva koje je spreman da podeli. Profesor se bavi stvaranjem inbred linija, kao i izučavanjem Gametophytic factor Ga1 i Ga2 gena. Profesor Gudman je čovek iza koga stoji blistava karijera.

Autor je većine linija sa NC oznakom, značajan deo života je proveo radeći na introdukciji suptropske i tropske germplazme kukuruza u SAD, a jedno vreme je bio učesnik GEM projekta (Germplasm Enhancement of Maize).

Dr Stanisavljević je iskoristio svoj boravak u Americi da uzme učešće u Radionici o dihaploidima kukuruza koju su organizovali prof. dr Ursula Frej  i prof. dr Tomas Luberštat na Iowa State University u Ejmsu, Ajova. Radionica se pokazala vrlo informativnom, pružila je dr Stanisavljeviću mnogo novih praktičnih i teorijskih informacija o stvaranju dihaploidnih linija kukuruza i mogućnostima korišćenja dihaploida u programima oplemenjivanja kukuruza.

Tokom boravka u Ajovi, dr Stanisavljević  je posetio i North Central Regional Plant Introduction Station u Ejmsu, iz koje se šalju uzorci linija kukuruza svuda u svet, a čije usluge su istraživači  sa Odeljenja za kukuruz intenzivno koristili u poslednjih nekoliko godina. Tamo je razmenio iskustva sa dr Dejvidom Pitersom, nekadašnjim oplemenjivačem Dekalb-a koji sada radi u stanici, a jedan je od najaktivnijih učesnika GEM projekta iz Ajove.

Dr Stanisavljević je takođe posetio oplemenjivačku stanicu Pioneer Hi-Bred-a, odnosno Corteva-e u Dalas okrugu nedaleko od Demoina, gde je sa oplemenjivačima ove renomirane kompanije razmenio iskustva i znanja o oplemenjivanju kukuruza u evropskom i američkom kukuruznom pojasu.

U toku berbe selekcionog materijala u septembru, dr Stanisavljević je imao priliku da se upozna sa radom dr Metjua Krakovskog, nosioca GEM programa u Severnoj Karolini. Dr Krakovski je pokazao svoja selekciona polja i prostorne izolacije i upoznao dr Stanisavljevića sa metodama rada u cilju prilagođavanja egzotičnih materijala uslovima gajenja u SAD-u. Klima Severne Karoline je idealna međustepenica za introdukciju materijala iz Južne i Centralne Amerike, Afrike i Jugoistočne Azije u kukuruzni pojas SAD-a. Ovu činjenicu dr Krakovski, kao i pre njega prof. dr Gudman i drugi, veoma uspešno koristi za predoplemenjivanje, u cilju identifikacije i unošenja novih poželjnih alela u elitne materijale umerenih klimata.

Saznanja i iskustva koja je dr Dušan Stanisavljević stekao tokom boravka u NCSU i učešća u istraživačkom programu grupe za oplemenjivanje kukuruza naći će praktičnu primenu u unapređenju postojećeg oplemenjivačkog programa Odeljenja za kukuruz. Takođe, introdukcija materijala koji izlaze kao rezultat predoplemenjivanja iz GEM projekta će imati važnu ulogu u proširenju genetičke osnove oplemenjivačkog materijala kukuruza.