GMU_7048U kongresnom centru Srbija u popodnevnim časovima održan je okrugli sto na kome se razmatrala aktuelna problematika u proizvodnji kukuruza. Moderator okruglog stola je bio dr Goran Bekavac, Rukovodilac Odeljenja za kukuruz u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu koji je najavio životne teme vezane za proizvodnju kukuruza sa kojima se susrećemo svaki dan i probleme koje treba da rešavamo.

Savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka, dr Milisav Stojaković je kao ključni faktor stabilne proizvodnje istakao hibride kukuruza i samim tim značaj hibridnih sorti u proizvodnji kukuruza.

Dr Goran Bekavac je istakao da je proizvodnja kukuruza niz kompromisa i na pitanje šta više doprinosi uspešnoj proizvodnji kukuruza – genetika (hibrid) ili tehnologija proizvodnje, konstatovao podjednaku važnost. Tehnologiju proizvodnje – propuste, dileme i rešenja u svom predavanju je izneo naučni saradnik, dr Ivica Đalović.

GMU_7196Ipak uz odličan sortiment, vrhunsku tehnologiju proizvodnje, događa se da izostanu očekujući rezultati. Kao uzrok tome dr Božana Purar, naučni savetnik iz Instituta, dala je jasan odgovor detaljno objašnjavajući pojavu crvenila kukuruza i truleži klipa.

Nadovezujući se na predavanje dr Purar koja je naglasila da se crvenilo ne može preneti semenom, istraživač saradnik, Filip Franetaje je stručno objasnio prenos crvenila, a kao moguću zaštitu od crvenila suzbijanje vektora. Pored toga radi se na stvaranju otpornog hibrida, a do tada rešenje može biti dvopolje ili sadnja šumskih pojaseva.

Nakon predavanja u interesantnoj diskusiji pitanja su postavljali poljoprivredni proizvođači vezana za paljenje žetvenih ostataka, primenu đubriva kao i osoke – tečnog azotnog đubriva.

Dr Goran Bekavac je ponosno primetio da su sva postavljena pitanja vezana za tehnologiju proizvodnje kukuruza i time konstatovao da je sortiment kukuruza koji nudi naš Institut vrhunskog kvaliteta!