U toku realizacije Programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020, pokrenut je zajednički IPA projekat: „Uticaj dobre poljoprivredne prakse na zaštitu životne sredine u pograničnom području“ – (IMPACT ENVI HR – RS 182). Glavni ciljevi projekta su uspostavljanje platforme znanja o uticaju održive poljoprivrede na zaštitu životne sredine i kvaliteta života, uspostavljanje sistema praćenja kvaliteta zemljišta, vode i upravljanja opasnim materijama i monitoring poljoprivredne proizvodnje (žitarica, povrća, stočarske proizvodnje sa naglaskom na govedarsku proizvodnju).

Aktivnosti Instituta za ratarstvo i povrtarstvo (Odeljenja za povrtarstvo) na projektu su sledeće:

-Priprema i sprovođenje ankete poljoprivrednih proizvođača o rizicima zagađenja životne sredine u poljoprivrednoj proizvodnji,

-Nabavka i montaža plastenika,

-Planiranje i organizovanje proizvodnje povrća u plasteniku i na otvorenom polju na oglednoj parceli Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima,

-Uzorkovanje zemljišta i vode u plasteniku i na otvorenom polju na oglednoj parceli Instituta,

-Praćenje i dokumentovanje zdravstvenog stanja povrća tokom vegetacije (u plasteniku i na otvorenom polju na oglednoj parceli Instituta),

-Edukacija ciljne grupe o smanjenju negativnog uticaja poljoprivrede na životnu sredinu (u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo).

U cilju upoznavanja učenika srednjih škola sa uticajem poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu, Odeljenje za povrtarstvo Instituta za ratarstvo i povrtarstvo organizovalo je IPA – Radionicu za učenike Poljoprivredne škole Futog i Obrtničko – industrijske škole Županja.

Radionica je održana u utorak – 22.05.2018, na Oglednom polju Odeljenja za povrtarstvo i u Velikoj sali Odeljenja za kukuruz na Rimskim Šančevima, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.

Program radionice:

1100 – 1130  Obilazak IPA ogleda (Odeljenje za povrtarstvo) i Distributivnog centra Instituta za ratarstvo i povrtarstvo

1200 – 1215  dr Janko Červenski: Intenzivno gajenje povrća na malom prostoru

1215 – 1230  dr Slađana Medić–Pap: Preventivne mere u proizvodnji povrća

1230 – 1245  Pauza

1245 – 1300  Prof. dr Mira Pucarević: ostaci agrohemikalija u proizvodima biljnog porekla

1300 – 1315  dr Dario Danojević: Rezultati IPA ogleda (2017/2018)

1315 – Zakuska

Posećenost radionice je bila odlična. Učenici su pažljivo slušali predavanja koja su bila koncizna, ali veoma sadržajna. Nadamo se da smo probudili svest mladih ljudi o važnosti brige za prirodu i sredinu u kojoj živimo i da smo ih podstakli na razmišljanje.

Više informacija o projektu možete videti na internet adresi www.impact-envi.eu.