Od 11. do 13. oktobra, u Orošhazi, Mađarska, održan je seminar predstavnika tri sindikalne centrale obrazovanja iz evro regije Dunav-Kriš-Moriš-Tisa: Sindikat zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Vojvodine iz Srbije, Sindikat ESZT iz Mađarske i Sindikat Fratia iz Rumunije.

Tema seminara inicirana je od strane Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Vojvodine na osnovu projekta ETF-a (PPP for Skills Development), čiji je Srbija učesnik zajedno sa Jordanom, Kazahstanom i Ukrajinom, kao zemljama partnerima i zemljama kandidatima za članstvo u EU.

Javno privatno partnerstvo za razvoj veština učenika, studenata i odraslih, uključujući slučajeve dvostrukog sistema obrazovanja, saradnje između preduzeća, škola, instituta i vlade na svim nivoima, u Srbiji ima tri primera održiva u praksi koja su definisala ovaj projekat. Jedan od njih je praksa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u edukaciji svojih proizvođača tokom proizvodnje, organizovanjem seminara i dana polja.

Sindikati su prezentovali svoje aktivnosti u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na primere dobre prakse koji pospešuju razvoj veština i prilagođavanje kvalifikacija novim tehnologijama.

Izlaganja su imali dr Jožef Stefan i Berečki Katalin iz Sindikata ESZT (Mađarska), Rade Erceg i dr Dušanka Bugarski iz Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Vojvodine (Srbija) i Stecia Marius iz Sindikata Fratia (Rumunija).

Delegacija je posetila stručnu školu Kossuth Lajos u Orošhazi, gde ih je direktor škole g. Gajdacs Tibor upoznao sa radom škole, obrazovnim profilima, sticanjem veština za primenu istih u praksi, kao i o prekvalifikaciji odraslih u skladu sa potrebama tržišta.