Kick-off meeting projekta “Improving C-balances on livestock-free organic farms for the sequestration of atmospheric carbon” održan je online 15.12.2021. godine. Partneri na projektu su: The Naturland Association iz Nemačke, Kmetijski inštitut Slovenije i Institut za ratarstvo i povrtarstvo.  Članovi srpskog tima su naučni radnici Laboratorije za zemljište i agroekologiju, a koordinator je dr Snežana Jakšić. Cilj projekta je poboljšanje ravnoteže humusa na farmama bez stoke kroz organsku polјoprivredu. Projekat finansira German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection kao deo European Climate Initiative (EUKI) i traje od septembra 2021. do decembra 2023. godine.