U okviru Programa IDEJE, Fond za nauku Republike Srbije odobreno je 105 projekata koji će se finansirati u naredne tri godine. Među odobrenim projektima je jedan projekat, SmartSun – Creating climate smart sunflower for future challenges, čiji je nosilac Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Rukovodilac projekta je dr Sandra Cvejić, naučni savetnik, a pored istraživača iz Instituta na projekat su uključeni i istraživači sa Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Projekat će se baviti ispitivanjem mehanizama prilagođavanja suncokreta na ekstremne vremenske prilike, prvenstveno sušu, kao posledicu klimatskih promena, uz primenu najnovijih „omics“ tehnologija za fenotipizaciju i genotipska i epigenetska istraživanja. Krajnji cilj projekta je identifikacija genotipova i stvaranje hibrida suncokreta tolerantnih na ekstremne klimatske uslove. Projekat SmartSun će deo svojih aktivnosti realizovati u okviru Centra izuzetnih vrednosti za inovacije u oplemenjivanju biljaka tolerantnih na promene klime – Climate Crops, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Na Program IDEJE, najveći i najkompleksniji program Fonda za nauku, konkurisalo je 9.096 istraživača iz 202 naučno-istraživačke organizacije sa 917 predloga projekata. Nakon prvog stepena evaluacije, u okviru kojeg su svaki predlog projekta ocenjivali nezavisni inostrani recenzenti prema kriterijumima izvrsnosti, uticaja i realizacije, u drugi stepen evaluacije je upućeno 223 predloga projekta.