Poštovane kolege,

Globalna kriza izazvana virusom COVID-19 utiče na sve aspekte našeg života. Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i Međunarodno udruženje za suncokret, kao organizatori 20. Međunarodne konferencije o suncokretu u Novom Sadu, pažljivo prate situaciju od početka krize.

Zdravlje, bezbednost i sigurnost svih učesnika konferencije, govornika, sponzora, izlagača i drugih su, naravno, važniji od bilo čega drugog.

Pošto se ne može predvideti dalji razvoj situacije, odlučili smo odgoditi konferenciju za sledeću godinu. Novo vreme za konferenciju je od 21. do 24. juna 2021. Konferencija će se održati na istom mestu, Master centru, u Novom Sadu, Srbiji.

Već uplaćene kotizacije i hotelske rezervacije ostaće važeće, a sve pojedinačne zahteve u vezi s tim pitanjem će obrađivati agencija Panacomp. Nadamo se da će sponzori i izlagači biti saglasni da nastave da podržavaju konferenciju. Program konferencije i govornici ostaće isti, možda uz manje izmene. Već primljeni izvodi radova i radovi u celini su i dalje važeći.

Nadamo se i verujemo da će većina prijavljenih učesnika, sponzora i izlagača biti u mogućnosti da se prilagode novom datumu konferencije.

Pozivamo sve zainteresovane da nastave sa predavanjem izvoda radova i radova u celini. Internet stranica konferencije ostaje aktivna i sve informacije o konferenciji će se i dalje tamo objavljivati.

Želimo vam svima dobro zdravlje i da prođete kroz ovaj teški period što je lakše.

Vidimo se sledeće godine u Novom Sadu!

 

ISC2020 Organizacioni komitet