agrinno 2 featObaveštavamo vas da je Institut za ratarstvo i povrtarstvo u skladu sa PrAG pravilima raspisao tenderski proceduru pod ref. brojem HUSRB/1903/42/0059/  za nabavku solarnih sušara u okviru implementacije projekta HUSRB/1903/42/0059-5/6.1.1; 6.1.2 Solarne sušare

Svi zainteresovani mogu pristupiti tenderskom dosijeu slanjem zahteva na/ e-mail adresu: tijana.zeremski@ifvcns.ns.ac.rs

Rok za podnošenje prijava: 29.07.2021, 12.00h.