Povodom Dana Univerziteta u Beogradu, Simona Jaćimović sa Odeljenja za soju svojim trudom i upornošću odlikovana je sa dve nagrade. Simoni je dodeljena nagrada „Student generacije“, koja se dodeljuje po jednom studentu sa svakog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je diplomirao u toku prethodne školske godine, u redovnom roku predviđenom statutom fakulteta, sa najvišom prosečnom ocenom.

Pored ove nagrade, a povodom Dana Univerziteta u Beogradu, nagrađena su četiri studenta za najbolje stručne i naučnoistraživačke radove. Među nagrađenim studentima našla se i Simona, za grupaciju fakulteta tehničko-tehnoloških nauka za rad „Assessment of spa mineral water quality from Vrnjačka Banja, Serbia: geochemical, bacteriological, and health riskaspect“. Time je Simona bila jedini student sa obe nagrade, i ujedno dokazala da se naporan trud uvek isplati.

Sve čestitke nagrađenoj Simoni Jaćimović, i želimo joj da nastavi putem uspeha.