nagradaU okviru nedavno održane 19. Međunarodne konferencije o suncokretu u mestu Edirne u Turskoj, raspisan je konkurs za najbolje predloge projekata u organizaciji Trakya University, Trakya Technopark, Trakya Technology Transfer Office i ISA.

Konkurs je bio otvoren u periodu 1–22. maj 2016. godine.

U finalni deo konkursa ušlo je 18 projekata, od kojih je nakon dodatnog ocenjivanja devet predstavljeno putem posebne poster sekcije u okviru konferencije.

Cilj je bio da predlagači pokažu svoj potencijal učesnicima iz celog sveta i razviju svoje projektne ideje.

19_ISC__20160531_0417Finalisti su bili u obavezi da svoje predloge prezentuju i odbrane pred komisijom koju su sačinjavali eminentni svetski naučnici.

Takođe, učesnici su imali mogućnost da se sastanu sa investitorima koji mogu da podrže projektne ideje i da na osnovu potreba naprave dugoročne ugovore.

Dr Jelena Ovuka, istraživač saradnik iz Odeljenja za uljane kulture je nagrađena kao drugoplasirana na ovom konkursu za predlog projekta “ Increasing the total seed germination in sunflower”.

Konkurs je obuhvatao kategorije:

 • Prinos semena
 • Sadržaj ulja i proteina
 • Kvalitet ulja i proteina
 • Tolerantnost na poleganje, štetu od ptica i druge slične morfofiziološke osobine
 • Ranostasnost i druge slične fiziološke osobine
 • Tolerantnost na abiotički stres (suša, zaslanjenost, toplota)
 • Nove agronomske tehnike koje će povećati prinosa
 • Proizvodnja ulja i tehnologija
 • Industrija proizvodnje ulja i tehnike
 • Marketing ulja
 • Molekularni metodi i kultura tkiva u oplemenjivanju
 • Otpornost na biotički stres (bolesti, štetočine, volovod i herbicidi).