Javni poziv za učešće na seminaru „Gajenje lekovitog i začinskog bilja“ i „Prerada lekovitog i začinskog bilja“, koji se organizuje u okviru projekta „Unapredjenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama – AGRINNO 2“.