Nakon potpisivanja Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, u Sali biblioteke Instituta dana 27.11.2017. održan je Info dan, na kome su predstavljena odeljenja i laboratorije Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i preciznije definisane moguće oblasti saradnje. Skupu su prisustvovali direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, prof. dr Jan Turan, koordinator za nauku i mentorski rad dr Dragana Miladinović, pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove dr Sanja Vasiljević, dekan Medicinskog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Snežana Brkić, prodekan za nauku prof. dr Duško Kozić, kao i istaknuti naučni radnici i predstavnici odeljenja i laboratorija Instituta i Medicinskog fakulteta.

Nakon prezentacije odeljenja i laboratorija Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vođeni su konstruktivni razgovori u vezi sa predmetom naučno-tehničke saradnje, koji obuhvata realizaciju naučnoistraživačkog rada, razmenu istraživača, nastavnika i saradnika, učešće na projektima i organizovanje zajedničkih skupova. Interdisciplinarna istraživanja značajna su zbog toga što povezuju poljoprivredni aspekat stvaranja i gajenja novih sorti sa poželjnim karakteristikama, uz analizu sadržaja i sastava biološki aktivnih materija sa medicinskog, odnosno farmaceutskog aspekta, u cilju poboljšanja nutritivnih svojstava prehrambenih proizvoda, biopreparata i komercijalno dostupnih dijetetskih suplemenata, i proizvodnje visokovredne funkcionalne hrane.

Sledeći info dan biće održan na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, sa ciljem nastavka saradnje i čvršćeg povezivanja ove dve ugledne naučne institucije.