EPPN-2015Skup pod nazivom „EPPN Plant Phenotyping Symposium: Next generation plant phenotyping for trait discovery, breeding and beyond: transnational access to European platforms“ održan je u Barseloni od 11. do 12. novembra 2015. Skupu je prisustvovalo preko 160 učesnika iz 36 zemalja.

Prvog dana, nakon svečanog otvaranja, održano je 16 predavanja na veoma aktuelnu temu o upotrebi modernih platformi za fenotipizaciju biljaka u različitim stresnim uslovima sredine. Istraživanjima su obuhvaćene značajne gajene vrste kao što su: kukuruz, hlebna pšenica, ozima i jara, durum pšenica, ječam i krompir.

Dr Ankica Kondić-Špika je kao predavač po pozivu održala predavanje pod nazivom: „High-throughput shoot and root phenotyping to study drought and salt stress responses in wheat“, gde su prikazani rezultati projekta međunarodne saradnje u okviru programa Transnational Access to EPPN. Nakon svakog predavanja bila je opširna diskusija o ostvarenim rezultatima i njihovoj primenljivosti u oplemenjivačkim programima. Takođe je održana  poster sekcija sa velikim brojem izloženih radova.

Drugog dana održano je 19 predavanja, kojim su obuhvaćene različite teme iz oblasti savremene fenomike i genomike, kao i najnovije incijative za udruživanje istraživača koji se bave sličnim istraživanjima. Učešće na ovom skupu bilo je veoma značajno za naša dalja istraživanja na pšenici i proširivanje dosadašnje saradnje sa institucijama koje poseduju savremene sisteme za fenotipizaciju biljaka.