Radni sastanak međunarodnog istraživačkog projekta ECOBREED, čiji je cilj stvaranje prilagođenog asortimana za setvu organske proizvodnje četiri važne poljoprivredne kulture – pšenice, krompira, soje i heljde, održan je 10. i 11. oktobra 2019. godine. Sastanak je otvoren od strane direktorke Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, dr Svetlane Balešević Tubić. Definisane su predstojeće aktivnosti za naredni period, a radnom sastanku prisustvovali su lideri radnih paketa:

dr Dagmar Janovská, Istraživački institut za biljnu proizvodnju, Češka

dr Pavol Hauptvogel, Istraživački institut za biljnu proizvodnju, Slovačka

dr Paul Bilsborrow, Newcastle Univerzitet, Engleska

dr Mario A. Pagnotta, Univerzitet Tuscia, Italija

dr Werner Vogt-Kaute, Naturland, Nemačka

dr Heinrich Grausgruber, BOKU – Univerzitet za prirodne resurse i prirodne nauke, Austrija

dr Peter Dolničar, Poljoprivredni institut Republike Slovenije

dr Antoaneta Kuhar, Poljoprivredni institut Republike Slovenije

dr Vladimir Meglič, Poljoprivredni institut Republike Slovenije

Domaćin: dr Kristina Petrović, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija