dusica zastaveDr Dušica Jovičić je u periodu 04.01-05.03.2015. boravila u Rehovotu, Tel Aviv, Izrael i pohađala dvomesečni kurs „Meeting agricultural challenges in a changing world: biotechnology and bioinformatics“ u organizaciji MASHAV-a i Robert H. Smit Fakulteta poljoprivrede, hrane i životne sredine Univerziteta u Jerusalimu. Kurs je pohađao 21 učesnik iz 12 zemalja sveta. Program kursa je obuhvatio pregled najnovijih pravaca u oblasti biotehnologije, veliki broj predavanja, rad u laboratoriji i računarskom centru, pod mentorstvom prof. Edouarda Jurkevitcha, kao i nekoliko stručnih ekskurzija. Pohađanje kursa je bilo od velike koristi za upoznavanje novih biotehnoloških metoda koje mogu doprineti detaljnijoj oceni i povećanju tolerantnosti naših genotipova na različite abiotičke faktore stresa.