Među dobitnicima Priznanja za naučnu izuzetnost AP Vojvodine, po osnovu Javnog poziva za podnošenje prijave za dodelu Priznanja za naučnu izuzetnost,
je i jedan istraživač iz Instituta, dr Dragana Miladinović.

U Pokrajinskoj vladi danas su prvi put uručena Priznanja za naučnu izuzetnost istraživačima na teritoriji AP Vojvodine
za 2020. godinu. Priznanja za naučnu izuzetnost u 21 naučnoj oblasti, odnosno podoblasti, uručio je pokrajinski sekretar
za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević najcitiranijim istraživačima koji su
zaposleni u naučnoistraživačkim organizacijama na teritoriji AP Vojvodine.

Dr Dragana Miladinović, koordinator za nauku i mentorski rad, dobila je Priznanje za naučnu izuzetnost kao najcitiraniji
istraživač u AP Vojvodini za oblast biotehnologije i poljoprivrede, podoblast ratarstvo i povrtarstvo u 2020. godini.

Od prispelih 60 prijava istraživača, dodeljeno je ukupno 40 Priznanja za naučnu izuzetnost, iz 17 oblasti, odnosno
podoblasti. Prilikom ocene naučne izuzetnosti, Stručne komisije su vrednovale broj citata naučnih radova prijavljenih
istraživača, koji su ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodeljuju priznanja. Kriterijum koji se odnosi na
broj citata, utvrđivan je na osnovu podataka iz baze SCOPUS-a.

Prema rečima dr Dragane Miladinović, ovo Priznanje je dokaz da su rad i istraživanja u nauci prepoznati i priznati,
kao i da je Institut za ratarstvo i povrtarstvo i dalje mesto na kom se mogu ostvariti vrhunski naučni rezultati, te s
pravom ima status Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.