Klein Altendorf

Klein Altendorf

Dr Aleksandra Dimitrijević je učestvovala na kursu „Zimska škola fenotipizacije“ u organizaciji istraživačkog centra Julih u Nemačkoj u periodu 02-06.11.2015. Na kursu je učestvovalo 16 doktoranata i postdoktoranata iz Evrope, Južne Amerike, Afrike i Azije. Forschungszentrum Julih je član Helmholtz Association of German Research Centres i jedan je od najvećih interdisciplinarnih istraživačkih centara Evrope. Jedno od interesantnih uvodnih predavanja je održao Hendrik Poorter o brzini rasta i C budžetu biljaka sa osvrtom na specifičnu ulogu korena.

Učesnici kursa su upoznati sa MRI i PET metodom fenotipizacije. Osim teorijskih predavanja, bili su organizovani i obilasci samih laboratorija i demonstracija rada, pre svega MRI. Osim toga, učesnici su upoznati i sa 2D tehnikama fenotipizacije korena: rizotroni i agar. Renomirani naučnik Ričard Ričardson održao predavanje o poboljšavanju korenovog sistema pšenice za veću produktivnost. Učesnici kursa su posetili eksperimentalnu stanicu Campus Klein Altendorf. Istraživači ove stanice se bave ispitivanjem različitih gajenih biljnih vrsta, ali i ispitivanjem uticaja materijala od kojih je izgrađena staklara na rast i razvoj biljke.

Pokazana je pokretna „staklara“ za ispitivanje uticaja suše na različite biljne vrste. Održana su predavanja o molekularnim mehanizmima razvoja korena kukuruza i ispitivanju korena u poljskim uslovima. U okviru kursa je održan i praktičan deo ispitivanja korena u poljskim uslovima, a održano je i nekoliko predavanja na temu modeliranja.