Marina TomicicIstraživač-saradnik iz Odeljenja za biotehnologiju Marina Tomičić je u periodu od 2. februara do 27. maja 2015. godine boravila u John Innes Centre (JIC), u Noriču, Velika Britanija kao stipendista fondacije British Scholarship Trust. Cilj putovanja bilo je naučno usavršavanje na temu poboljšanja hemijskog sastava semena mahunarki, pod mentorstvom rukovodioca Odeljenja za metabolomiku dr Kler Domoni. Specijalizacija je obuhvatila laboratorijski rad i istraživanja iz oblasti metabolomike i proteomike, što je pomoglo usavršavanje znanja i sticanje praktičnog iskustva u oblastima relevantnim za ispitivanje kvaliteta semena mahunarki. Tokom rada na projektu bili su ispitivani indukovani mutanti semena graška iz kolekcije JIC-a, sa ciljem utvrđivanja efekata i posledica delecija pojedinih gena koji determinišu proteinski sastav semena, korišćenjem različitih metoda. Tokom boravka, Marina Tomičić je bila uključena u sve aktivnosti istraživačke grupe dr Domoni kao i aktivnosti u vezi sa realizacijom projekta programa FP7 Evropske unije pod nazivom: ”Legumes for the agriculture of tomorrow” (LEGATO), čiji je učesnik Institut za ratarstvo i povrtarstvo.

Dobijena saznanja bi mogla naći uspešnu praktičnu primenu u programima selekcije, koji će biti usaglašeni sa savremenim trendovima u proizvodnji mahunarki. Obavljeno naučno usavršavanje u okviru četvoromesečnog boravka u John Innes Centre, bilo je od velikog značaja za upoznavanje sa novim metodologijama rada iz oblasti metabolomike i proteomike, kao i nastavak buduće saradnje dva instituta.