ifvcnsOdbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija na sednici održanoj 13.10.2015. godine doneo je Odluku broj: 660-01-00013/10 kojom se akredituje se Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, kao istraživačko-razvojni institut u oblasti biotehničkih nauka – poljoprivreda, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava sve uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti  i Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić je 06.11.2015. godine doneo Rešenje broj: 660-01-00128/2015/14 kojim se utvrđuje da se Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu upisuje u Registar naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.