Identifikacioni broj projekta

HUSRB/1903/42/0059

Ukupan budžet projekta

226.318,27 EUR

Iznos sredstava Evropske unije (IPA)

192.370,51 EUR

Početak projekta

1. januar 2021. godine

Kraj projekta

30. jun 2022. godine

Projekat „Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama“ (AGRINNO 2) je IPA projekat prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

Vodeći korisnik projekta je Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, a ostali korisnici su Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad.

Projekat ima za cilj da se, uz upotrebu inovacija u poljoprivredi, pomogne nezaposlenim osobama koje žive u ruralnim oblastima, u prekograničnom području, da zasnuju ili unaprede poljoprivrednu proizvodnju u svojim baštama i okućnicama, u cilju povećanja produktivnosti i isplativosti proizvodnje.

Ideja projekta je da se kroz transfer znanja i inovativnih tehnologija uzgoja lekovitih, aromatičnih i začinskih bilјaka omogući proizvodnja visokokvalitetnih, finalnih proizvoda. Adekvatno prerađene lekovite i aromatične biljke predstavlјaju proizvod sa dodatom vrednošću koji je veoma cenjen na tržištu.

Cilјne grupe (polјoprivredne škole, udruženja, ranjive grupe, proizvođači, prerađivači) će dobiti savremeno znanje o uzgoju i preradi lekovitih bilјaka, kao i znanje i iskustva srpskih i mađarskih proizvođača o preradi i tržišnom plasmanu proizvoda.

Kontakt informacije: Institut za ratarstvo i povrtarstvo „Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju“
Adresa: Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Tijana Zeremski
Email: tijana.zeremski@ifvcns.ns.ac.rs