print-fotkaU Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad 27-29. septembra 2016. održan je kurs iz oblasti oplemenjivanja biljaka pod nazivom „Advancements in Plant Breeding, Trial Design and Analysis“, u saradnji sa UC Davis Plant Breeding Academy. Plant Breeding Academy (PBA) osnovana je pri Univerzitetu UC Davis u Kaliforniji i organizuje kurseve profesionalnog usavršavanja na polju oplemenjivanja biljaka i semenarstva širom sveta. Ovog puta kurs je održan u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Kurs je održan u velikoj sali Odeljenja za kukuruz na Rimskim šančevima.

U realizaciji kursa aktivno je učestvovalo pet predavača iz Instituta: dr Dragana Miladinović, koordinator za nauku i mentorski rad, dr Svetlana Balešević Tubić, rukovodilac Odeljenja za soju, dr Jegor Miladinović, savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka na Odeljenju za soju, dr Siniša Jocić, rukovodilac Odeljenja za uljane kulture i dr Goran Bekavac, savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka na Odeljenju za kukuruz, kao i četiri strana predavača: dr Radisa (Rale) Gjuric sa UC Davis Plant Breeding Academy, dr Yalcin Kaya sa Univerziteta Trakya Havsa Myo u Turskoj, dr Domagoj Šimić sa Poljoprivrednog instituta Osijek u Hrvatskoj i dr Mirjana Jankulovska sa Poljoprivrednog fakulteta za nauku i hranu u Makedoniji. Koordinatori kursa su bili dr Dragana Miladinović i dr Radisa Gjuric.

Kurs je namenjen zaposlenima u kompanijama i institucijama koje se bave oplemenjivanjem ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta i molekularnom biologijom. Kurs je obuhvatio osnove upotrebe R softvera u oplemenjivanju biljaka, različite strategije i tehnologije koje se koriste u oplemenjivanju biljaka, oblast semenarstva i zaštite intelektualne svojine.

Kurs je pohađalo 27 učesnika iz inostranstva i tri učesnika iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Predavanjima su prisustvovali istraživači i oplemenjivači iz kompanija Donau Saat iz Rumunije, Saaten-Union iz Rumunije, Saatzucht Gleisdorf GmbH iz Austrije, Bayer Vegetable Seeds iz Holandije, Strube GmbH & Co istraživačkog centra iz Nemačke, Toku Eu NV iz Belgije, Graminor AS iz Norveške, Sativa Rheinau AG iz Švajcarske, Agri Information Partners iz Holandije, INCDA Fundulea iz Rumunije, Poljoprivrednog instituta iz Osijeka, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, Univerziteta Free State iz Južnoafričke Republike, Univerziteta Tuscia iz Italije, Univerziteta Politecnica delle Marche iz Italije, Univerziteta St. Kliment Ohridski iz Bugarske, Poljoprivredne stanice za istraživanje i razvoj Dunarea de Jos iz Rumunije, kao i Centra za genetiku Akademije nauka Univerziteta iz Moldavije.