Seminar intelektualna svojinaU petak 22.05.2015. u sali za sastanke Odeljenja za kukuruz održan je seminar „Zaštita prava intelektualne svojine“. Seminar je održan po drugi put u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Seminar je bio pre svega namenjen upoznavanju mladih istraživača sa temom zaštite prava intelektualne svojine. Pored istraživača Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, seminaru su prisustvovali i istraživači iz Instituta za kukuruz „Zemun polje“, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i Semenarske asocijacije Srbije. Predavanje su držale Nataša Milovanović i Jelena Tešić, koje u Zavodu rade kao patentni inženjeri. Nataša Milovanović je u uvodnom izlaganju upoznala učenike seminara sa radom samog Zavoda, kao i sa funkcionisanjem sistema patentne zaštite u Republici Srbiji. Pored uvodnog izlaganja, ona je učesnike detaljnije upoznala sa pojmovima kao što su intelektualna svojina, patent, autorsko pravo, ali i sa samim procesom prijavljivanja patenta i zaštitom i trajanjem prava.

Pored upoznavanja sa osnovnim pojmovima, teme koje su učesnicima privukle pažnju su međunarodna zaštita i pronalasci iz radnog odnosa. Jelena Tešić je u svom izlaganju približila učesnicima seminara temu Patentne zaštite u biotehnologiji, njenim specifičnostima, kao i šta može biti zaštićeno kao patent, a šta potpada pod autorsko pravo. Govorila je o evropskim zakonima koji regulišu ovu oblast patentiranja, a to je prikazala kroz dve studije slučaja. Nataša Milovanović je u drugom izlaganju govorila o upravljanju intelektualnom svojinom u okviru programa Horizont 2020, kao i o bazama podataka (IPR Helpdesk) koje poseduju spiskove patenata, kako bi olakšale pretragu postojećih.