U periodu 20-23. jun 2022. godine IFVCNS je bio domaćin 20. Međunarodne konferencije o suncokretu (20th International Sunflower Conference) u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za suncokret (International Sunflower Association – ISA). Tokom konferencije, članovi centra Climate Crops members održali su 6 predavanja, moderirali tri sekcije i jedan panel, ali i učestvovali sa velikim brojem postera. Centar izuzetnih vrednosti Climate Crops predstavljen je na konferenciji, ostvaren je veliki broj kontakata i razmenjene su ideje za buduću saradnju.