27. 06, 2022.

Climate Crops na Konferenciji o suncokretu

U periodu 20-23. jun 2022. godine IFVCNS je bio domaćin 20. Međunarodne konferencije o suncokretu (20th International Sunflower Conference) u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za suncokret (International Sunflower Association - ISA). Tokom konferencije, članovi centra Climate Crops members održali su 6 predavanja, moderirali tri sekcije i jedan panel, ali [...]

Climate Crops na Konferenciji o suncokretu
26. 06, 2022.

Obuka o transformaciji biljaka u Velikoj Britaniji

Naučni saradnik odeljenja za suncokret, dr Dragana Rajković, boravila je u periodu 13-17. juna u John Innes centru u Noriču. Organizatori obuke bili su Jonh Innes centar iz Noriča i COST akcija CA18111 PlantEd Genome editing in plants. Glavni cilj obuke bio je transformacija pšenice, ječma i Brassica vrsta. [...]

Obuka o transformaciji biljaka u Velikoj Britaniji
25. 06, 2022.

Učešće na PlantEd WG2 Training School – Genome-edited plants: Impact and beyond

Članovi Centra izuzetnih vrednosti za inovacije u oplemenjivanju biljaka tolerantnih na promene klime - Climate crops, dr Ana Marjanović Jeromela, dr Ankica Kondić-Špika i dr Dragana Miladinović učestvovale su na PlantEd WG2 Training School - Genome-edited plants: Impact and beyond, održanog u Lisabonu, Portugaliji, u periodu 24-25.05.2022. Trening je [...]

Učešće na PlantEd WG2 Training School – Genome-edited plants: Impact and beyond
17. 06, 2022.

Učešće istraživača Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na međunarodnom simpozijumu poljoprivrednih nauka AgroReS 2022 i predstavljanje rezultata SmartSun projekta

Tokom 11. međunarodnog simpozijuma poljoprivrednih nauka „AgroReS“ održanog 26.5-28.5.2022. godine u Trebinju, Bosna i Hercegovina, organizovanog od strane Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i saradnika, predstavljeni su rezultati projekta SmartSun. Oko 200 učesnika ovog simpozijuma je predstavilo rezultate svojih istraživanja, među kojima su bili i dr Sandra Cvejić i [...]

Učešće istraživača Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na međunarodnom simpozijumu poljoprivrednih nauka AgroReS 2022 i predstavljanje rezultata SmartSun projekta
30. 05, 2022.

Učešće istraživača Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na konferenciji mladih istraživača „YOURS 2022“

U okviru četvrte konferencije mladih istraživača „YOURS 2022“ održane 25.5.2022. godine u Beogradu u organizaciji časopisa Journal of Applied Engineering Science (JAES) rezultate svojih istraživanja predstavili su i istraživači Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Cilj konferencije bio je prezentovanje rezultata istraživanja kao i [...]

Učešće istraživača Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na konferenciji mladih istraživača „YOURS 2022“
20. 05, 2022.

Institut na Studentskom sajmu stručnog usavršavanja

Šesti studentski sajam stručnog usavršavanja koji organizuje Studentski parlament Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu zajedno sa Savezom studenata i studentom prodekanom Prirodno-matematičkog fakulteta održan je 19.05.2022. Cilj održavanja sajma bio je informisanje studenata Prirodno-matematičkog fakulteta o mogućnostima daljeg usavršavanja i zapošljavanja, kao i pružanje prilike da se upoznaju sa predstavnicima [...]

Institut na Studentskom sajmu stručnog usavršavanja
Go to Top