Recenzija

Proces recenziranja obezbeđuje nezavisnu i kvalifikovanu potvrdu istraživanja pre objavljivanja, uz mogućnost značajnog poboljšanja kvaliteta rukopisa. Cilj recenzije je da uredniku pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti i da kroz proces komunikacije sa autorima poboljša kvalitet rukopisa.

Svaki primljeni rukopis se dostavlja na minimum dve nezavisne recenzije poštujući princip dvostruke anonimnosti (double-blind peer review). Identitet recenzenata ostaje nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije. Identitet autora ostaje nepoznat recenzentima do objavljivanja rada, pa je neophodno da autori prilikom prijave rukopisa iz teksta uklone imena autora i druge podatke koji bi mogli otkriti njihov identitet.

Izbor recenzenata spada u diskreciona prava urednika. Recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima u vezi sa oblašću kojom se rukopis bavi i ne smeju biti iz iste institucije kao autor, niti to smeju biti autori koji su u skorije vreme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora podnesenog rada.

Recenzentski obrazac je otvorenog oblika. Od recenzenata se očekuje da daju opšte i specifične komentare na kvalitet istraživanja i rukopisa, kao i predloge kako da se podneti rukopis poboljša. Recenzija je elektronska, te svoja zapažanja recenzenti unose u polje za komunikaciju sa urednikom i autorima, i dodatno u posebno polje za poverljivu komunikaciju sa urednikom. Takođe, recenzenti mogu unositi zapažanja u sam tekst rukopisa, prilikom čega je potrebno da uklone lične podatke iz komentara kako bi obezbedili svoju anonimnost autorima.

Rukopis se prihvata za objavljivanje nakon dve nezavisne pozitivne recenzije. Rukopis se odbija nakon dve nezavisne negativne recenzije. Razlozi za odbijanje rukopisa mogu uključivati između ostalog sledeće slučajeve: nije u opsegu časopisa, loš engleski jezik, slab kvalitet istraživanja (npr. neadekvatna metodologija, netačna statistika, itd.), ili etička pitanja. Glavni urednik donosi konačnu odluku o objavljivanju svakog rukopisa u bilo kojoj fazi pre objavljivanja.

Tokom čitavog procesa, recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih. Recenzentima nije poznat identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti / odbiti), glavni urednik će zatražiti mišljenje drugih recenzenata.

Redakcija je dužna da obezbedi solidnu kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, redakcija će proveriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će tražiti mišljenje drugih recenzenata.

Recenzent ne sme da bude u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome obavesti urednika pre prihvatanja recenzije.

Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi dužan je da o tome obavesti urednika.

Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autora smatraju se neprimerenim. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.

Rukopisi koji su poslati recenzentu smatraju se poverljivim dokumentima.

Proces recenzije obično traje 4-8 nedelja. Recenzija je besplatna i recenzenti ne dobijaju honorare.