Glavni urednik:
Milka Brdar-Jokanović
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21 780 365
E-mail: alt.crops@ifvcns.ns.ac.rs, milka.brdar@ifvcns.ns.ac.rs
Tehnički i grafički urednik:
Tanja Vunjak
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

UREĐIVAČKI ODBOR

Vladimir Sikora
Institut za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad, Srbija
Milica Aćimović
Institut za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad, Srbija
Anamarija Koren
Institut za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad, Srbija
Vera Popović
Institut za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad, Srbija
Biljana Kiprovski
Institut za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad, Srbija
Milan Ugrinović
Institut za povrtarstvo,
Smederevska Palanka, Srbija
Ivana Koleška
Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Maja Mikulič-Petkovšek
Univerzitet u Ljubljani, Biotehnički fakultet,
Ljubljana, Slovenija
Nina Kacjan-Maršič
Univerzitet u Ljubljani, Biotehnički fakultet,
Ljubljana, Slovenija
Jelena Baćanović-Šišić
Univerzitet u Kaselu,
Kasel, Nemačka
Miroslav Haban
Sindikat zaposlenih u obrazovanju i nauci,
Bratislava, Slovačka
Valtcho Jeliazkov
Državni univerzitet u Oregonu,
Korvalis, SAD
Prokop Šmirous
Agritec Plant Research Ltd,
Šumperk, Češka
Javad Sharifi-Rad
Istraživački centar za fitohemiju, Univerzitet medicinskih nauka Shahid Beheshti,
Teheran, Iran