Uspešno učešće Instituta na Svetskoj konferenciji o soji

Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju pripala je čast da bude suorganizator 11. Svetske istraživačke konferencije o soji (WSRC 11), koja se prvi put održala na tlu Evrope nakon 45 godina održavanja. Usled pandemije izazvane virusom korona, konferencija je dva puta odlagana, te je [...]